Sissel Narum Sørbotten er advokat i Advokatene på Lilletorget.

Sørbotten

Advokat
Født 1970
Cand.jur. 1995
Egen advokatpraksis fra 2013

Telefon: 61 26 90 50
Mobil: 41 10 47 56
E-post: sorbotten@advokatene-lilletorget.no

Sissel Narum Sørbottens spesialområder er barnerett (foreldreansvar, fast bosted, samvær, barnevern), strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), familie-, arve- og skifterett (opprettelse av ektepakt, samboeravtale og testament samt økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere ved samlivsbrudd og arveoppgjør) og eiendomsmegling. Videre bistår hun ved utleie og tvister knyttet til bolig og fritidseiendom. I tillegg kan hun yte bistand på andre rettsområder.

Sissel Narum Sørbotten har tidligere arbeidet som fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oppland og Hedmark, som politiadvokat i Nordre Buskerud og Søndre Buskerud politidistrikter og som saksbehandler hos Oslo byfogdembete, Hauketo Arbeidskontor (nå NAV) og Juridisk Rådgivning for Kvinner.

Hun har gjennom sitt arbeid erfaring fra mange rettsområder, og har lang og bred prosedyreerfaring. Gjennom sitt arbeid over flere år i politiet og i fylkesnemnda har hun spesielt god kunnskap innen strafferett og barnevern.

Sissel Narum Sørbotten er medlem i Den Norske Advokatforening og i Norges Eiendomsmeglerforbund.