Barnefordeling

BARNEFORDELING / FORELDRETVISTER

Daglig omsorg / fast bosted, samvær, foreldreansvar - barneloven

Trenger du hjelp til å få en god løsning på spørsmål om hvor barnet ditt skal bo fast, hvor mye samvær det skal være eller hvem som skal ha foreldreansvaret?

Vi kan hjelpe deg med dette!

Vårt kontor har barnefordeling som et av våre spesialområder. Vi kan bistå deg på en god og trygg måte, hvor du skal føle at du blir ivaretatt.

En konflikt mellom foreldre om hvor barnet skal bo fast, hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen, endringer i allerede inngåtte avtaler mv., kan bli vond og vanskelig for de involverte. Dette gjelder også for barna som er involvert. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan du bør gå frem for å finne den beste løsningen for deg og ditt barn.

Vi har også lang erfaring med saker som bringes inn i rettsapparatet, slik at vi har den kompetansen som er nødvendig dersom din sak må avgjøres på denne måten.

Dersom saken bringes inn for domstolene for avgjørelse, må du ha en gyldig meglingsattest. Denne må ikke være eldre enn 6 måneder. Meglingsattest får du etter at det er gjennomført megling på familievernkontoret der du eller barnet bor.

Sak for domstolene starter alltid med et forberedende rettsmøte, hvor foreldrene møter med sine advokater. Hensikten med et slikt møte er å se på muligheten for om foreldrene kan komme til enighet om saken og for å forberede den videre behandlingen for retten. Det kan avholdes et eller flere slike møter.

Når saken er brakt inn for retten, blir det som hovedregel oppnevnt en sakkyndig psykolog. Den sakkyndige kan bistå i forberedende rettsmøter og vil ofte få som mandat å utrede saken i forhold til barnets omsorgsbehov og foreldrenes omsorgsevner og - muligheter.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Vær oppmerksom på at denne type saker kan gi rett til fri rettshjelp, forutsatt at du fyller vilkårene for dette. Les mer her!