Eiendomsmegling

Det har blitt enklere for privatpersoner å selge bolig eller fritidseiendom selv etter at privatpersoner fikk anledning til å annonsere sin eiendom for salg på finn.no.

Ettersom salg av eiendom innebærer overføring av store verdier mellom selger og kjøper, anbefales det at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler eller en advokat til å utarbeide kjøpekontrakt og foreta eiendomsoppgjøret.

Vi kan bistå med oppgjøret etter at kjøper og selger har inngått muntlig avtale. Vi utarbeider kjøpekontrakt og skjøte eller andre hjemmelsdokumenter. Videre ordner vi med tinglysning og innfrielse av pantheftelser, samt forestår det økonomiske oppgjøret mellom partene.

Vi sørger for en trygg og sikker avslutning av eiendomshandelen. Dette gir trygghet for begge parter, da vi tar ansvaret for en korrekt og sikker overføring av eiendommen og kjøpesummen.