Om oss

Advokatene på Lilletorget består av tre advokater, Nina Emilie Braathen Hjortdal, Åse Berit Høistad Berger og Stine Rigmor Grimstad. Vi holder til i hjertet av Lillehammer, på Lilletorget.

Vi driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra ulike saksområder. Hovedtyngden av arbeidet vårt er innen strafferett, barnevern, barne- og familierett. Advokat Hjortdal er fast bistandsadvokat, og advokat Berger er fast forsvarer, i Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Berger er også advokat på verv for Spesialenheten for politisaker. 

Selv om strafferett, barnevern og foreldretvister, herunder samværssaker, er våre kjerneområdene , bistår vi også innenfor de fleste andre rettsområder. Du vil både som privatperson, bedrift og offentlig organ få bistand som holder høyt faglig nivå.

Våre klienter kommer hovedsaklig fra det sentrale Østlandsområdet og Gudbrandsdalen, men vi kan bistå over hele landet.

Vårt advokatkontor er et moderne firma, som er opptatt av å ta vare på den enkelte klient på en god og profesjonell måte. Vi er opptatt av at du skal føle deg komfortabel sammen med oss, og at de rådene vi gir bidrar til gode og praktiske løsninger. Du kan også være trygg på at vi tar i mot deg på en avslappet og uhøytidelig måte.

Vi er medlemmer i Den Norske Advokatforening, og følger Advokatforeningens etiske regler.

Åse Berit Høistad Berger er advokat i Advokatene på Lilletorget.

Advokat
Født 1969
Cand.jur. 1997
Egen advokatpraksis fra 2009

Mobil: 90 69 04 29

 

Advokat
Født 1960
Cand. Jur. 1989
Egen advokatpraksis fra 2003.

Mobil: 41 40 64 38

Åse Berit Høistad Berger

Advokat
Født 1968
Cand.jur. 1994
Egen advokatpraksis fra 2022

Mobil: 41 40 64 38