Åse Berit Høistad Berger

Advokat
Født 1969
Cand.jur. 1997
Egen advokatpraksis fra 2009

Fast forsvarer for Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Telefon: 61 26 90 50
Mobil: 90 69 04 29
E-post: berger@advokatene-lilletorget.no

 

Åse Berit Høistad Bergers spesialområder er innenfor strafferett, barnevern og barnefordeling / foreldretvister (bosted, samvær, foreldreansvar). Berger er fast forsvarer for Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Hun er også advokat på verv for Spesialenheten for politisaker. Hun bistår dessuten innen en rekke andre områder.

Høistad Berger besitter en lang og bred prosedyreerfaring innen ulike rettsområder. Hun har herunder bred erfaring med å prosedere straffesaker for både tingrett og lagmannsrett, og barnevernsaker for både fylkesnemnd og domstolene. Arbeid som forsvarer, i påtalemyndigheten og i Spesialenheten for politisaker, har medført at hun besitter en bred kompetanse på strafferettens område.

Høistad Berger har tidligere arbeidet som politiadvokat i Oslo og Asker og Bærum, som forsvarer hos Advokatfirmaet Furuholmen i Oslo, som henholdsvis etterforskingsleder og leder for Etterforskingsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten for politisaker og som advokat i Advokatfirmaet Eggen & Co på Lillehammer. Videre har hun arbeidet i Sosial- og helsedepartementet.

Medlem av Den Norske Advokatforening.