Åse Berit Høistad Berger

Advokat
Født 1969
Cand.jur. 1997
Egen advokatpraksis fra 2009

Fast forsvarer for Sør-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Telefon: 61 26 90 50
Mobil: 90 69 04 29
E-post: berger@advokatene-lilletorget.no

 

Åse Berit Høistad Bergers spesialområder er innenfor strafferett, barnevern og barnefordeling / foreldretvister (bosted, samvær, foreldreansvar). Berger er fast forsvarer for Sør-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Hun bistår også innen en rekke andre områder.

Høistad Berger besitter en lang og bred prosedyreerfaring innen ulike rettsområder. Hun har herunder bred erfaring med å prosedere straffesaker for både tingrett og lagmannsrett, og barnevernsaker for både fylkesnemnd og domstolene. Arbeid som forsvarer, i påtalemyndigheten og i Spesialenheten for politisaker, har medført at hun besitter en bred kompetanse på strafferettens område.

Høistad Berger har tidligere arbeidet som politiadvokat i Oslo og Asker og Bærum, som forsvarer hos Advokatfirmaet Furuholmen i Oslo, som henholdsvis etterforskingsleder og leder for Etterforskingsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten for politisaker og som advokat i Advokatfirmaet Eggen & Co på Lillehammer. Videre har hun arbeidet i Sosial- og helsedepartementet.

Medlem av Den Norske Advokatforening.