Ekteskap / Samboere

Ekteskap

Hovedregelen er at alt ektefellene opparbeider seg av verdier under ekteskapet skal deles likt mellom ektefellene ved separasjon/skilsmisse/død. Dersom du ønsker en annen formuesordning enn den som følger av loven, kan du oppnå dette ved å inngå ektepakt.
Vi kan bistå deg med rådgivning og opprettelse av ektepakt.

Samboere

Hovedregelen er at det samboere tar med inn i samboerskapet, og det de skaffer seg underveis i samboerskapet, beholder de i eneeie. Det oppstår ikke noe sameie som følge av at to personer flytter sammen. Det er viktig å være klar over at samboere mangler mange av de rettighetene lovverket gir ektefeller.

Dersom du ønsker å ha klarhet rundt din økonomiske situasjon under samlivet, og ved et eventuelt senere samlivsbrudd, bør du opprette samboeravtale. Samboeravtalen bør inneholde bestemmelser om økonomiske rettigheter og plikter, regulere hvem som eier hva og hvem som har hvilken gjeld. I en slik avtale er det også naturlig å regulere hvordan dere fordeler utgiftene under samlivet. Det er viktig å ha et bevisst forhold til dette, da det kan ha betydning for vurderingen av hvem som eier hva av eiendeler anskaffet under samlivet.

Husk også å oppdatere samboeravtalen dersom det skjer endringer av betydning.

Vi kan bistå deg med rådgivning og opprettelse av samboerkontrakt.

Samlivsbrudd

Står du midt oppi et samlivsbrudd og lurer på hvordan økonomien din blir videre? Lurer du på hvordan eiendelene dere har anskaffet under samlivet skal fordeles?

Vi kan bistå deg i prosessen med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd enten du har vært gift eller samboer. Vi kan gi deg råd i prosessen, bistå ved forhandlinger og prosedere saken for retten dersom det viser seg umulig å komme til enighet.