Nina Emilie Braathen Hjortdal

Advokat
Født 1960
Cand. Jur. 1989
Egen advokatpraksis fra 2003.
Telefon: 61 26 90 50
Mobil: 41 40 64 38
E-post: hjortdal@advokatene-lilletorget.no

Nina Emilie Braathen Hjortdals spesialområder er strafferett, barne- og familiesaker herunder barnevernssaker og spørsmål relatert til arv og skifte.

Hjortdal har drevet som advokat siden 2003. Fra 1997 og frem til 2003 var hun ansatt ved Gudbrandsdal politidistrikt ved Retts- og påtaleenheten som politiadvokat. Hun har således bred og lang prosedyreerfaring.

Tidligere har hun arbeidet som konsulent - både i avdelingen for merverdiavgift og skatteavdelingen ved det som tidligere het Oppland fylkesskattekontor, nå Skatt Øst, hvor hun også jobbet med saker i samarbeid med Økokrim, og helt i starten etter embetseksamen jobbet hun som juridisk konsulent i Samvirke forsikring. Under studietiden jobbet hun i JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner).

Både i arbeidet hos politiet og som advokat har hun spesielt erfaring med saker relatert til overgrep mot barn og unge.

Hun har vært bistandsadvokat i flere omfattende overgrepssaker og er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.