Barnefordeling

Advokatene på Lilletorget har barnefordeling som et av våre spesialområder. Vi bistår blant annet med saker som omhandler daglig omsorg og fast bosted, samvær, foreldreansvar og andre saker som faller under barneloven.

Vi bistår deg for å finne en god løsning for barnet

Trenger du hjelp til å få en god løsning på spørsmål om hvor barnet ditt skal bo fast, hvordan samværet skal fordeles, eller hvem som skal ha foreldreansvaret? Vi kan hjelpe deg med dette.

Vi har barnefordeling som et av våre spesialområder

Vårt kontor har barnefordeling som et av våre spesialområder. Vi kan bistå deg på en god og trygg måte, hvor du skal føle at du blir ivaretatt.

Hvor barna skal bo, kan være noe av det tøffeste etter et samlivsbrudd. Det er mange følelser involvert, men barnas beste bør være i fokus. En barnefordelingssak kan være emosjonelt, juridisk og økonomisk krevende. Vi anbefaler derfor å kontakte advokat tidlig i prosessen.

Kontakt Advokatene på Lilletorget her, om du ønsker en samtale rundt hva vi kan bistå deg med i en barnefordelingssak.

En konflikt mellom foreldre om hvor barnet skal bo fast, hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen, endringer i allerede inngåtte avtaler og lignende, kan bli vond og vanskelig for de involverte. Dette gjelder også for barna som er involvert. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan du bør gå frem for å finne den beste løsningen for deg og ditt barn.

Vi har lang erfaring med å føre barnefordelingssaker for retten

Vi har også lang erfaring med saker som bringes inn i rettsapparatet, slik at vi har den kompetansen som er nødvendig dersom din sak må avgjøres på denne måten.

Dersom saken bringes inn for domstolene for avgjørelse, må du ha en gyldig meklingsattest. Denne må ikke være eldre enn 6 måneder. Meklingsattest får du etter at det er gjennomført mekling på familievernkontoret der du eller barnet bor.

Barnefordeling - Prosessen om saken går til retten

Sak for domstolene starter alltid med et forberedende rettsmøte, hvor foreldrene møter med sine advokater. Hensikten med et slikt møte er å se på muligheten for om foreldrene kan komme til enighet om saken og for å forberede den videre behandlingen for retten. Det kan avholdes et eller flere slike møter.

Når saken er brakt inn for retten, blir det i hovedregel oppnevnt en sakkyndig psykolog. Den sakkyndige kan bistå i forberedende rettsmøter og vil ofte få som mandat til å utrede saken i forhold til barnets omsorgsbehov og foreldrenes omsorgsevner- og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale! Vårt kontor har barnefordeling som et av våre spesialområder, vi bistår deg på en trygg og sikker måte - hvor du føler at du blir ivaretatt.

Vi bistår også i saker der barnevernet er involvert, og kan bistå ved samlivsbrudd og økonomisk oppgjør.

Barnefordelingssaker kan kvalifisere for fri rettshjelp

Barnefordelingssaker behandles på en annen måte i rettsapparatet enn andre saker, med det formål å løse tvisten underveis. Vær oppmerksom på at denne type saker kan gi rett til fri rettshjelp, forutsatt at du fyller vilkårene for dette.

Vi er faste bistandsadvokater for Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord- Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Les mer om vilkårene for fri rettshjelp her!