Arv

Testament

Ønsker du at arven etter deg skal fordeles annerledes enn det som følger av arvelovens regler?

Da kan du opprette testament. Det er strenge formkrav som må følges for at et testament skal være gyldig. Det er også viktig at testamentet blir utformet så klart og tydelig som mulig, slik at man unngår konflikter om hva som var testamentets innhold etter din død.
Dersom du ønsker bistand med opprettelse av testament, kan vi bistå deg med dette.

Arveplanlegging

Lurer du på hvordan din økonomiske situasjon blir hvis ektefellen eller samboeren din dør før deg?
I dag er det mange par som har mine, dine og også våre barn. Dette kan gi ekstra utfordringer i et arveoppgjør, og vil kunne gjøre at lengstlevende etter førstavdødes dødsfall ikke har økonomisk mulighet til å bli boende i parets felles bolig.
Vi anbefaler at du setter deg inn i hvilke rettigheter du vil ha ved partnerens dødsfall, slik at du har mulighet til å vurdere om det er grep du kan ta for å bedre situasjon dersom partneren din dør før deg.

Dersom du ønsker informasjon om din rettslige stilling og rådgivning i forhold til arveplanlegging, kan vi bistå deg med dette. Vi oppretter testament, samboeravtale eller ektepakt dersom det er aktuelt.

Arv ved dødsfall

Når en av dine nærmeste dør, er det mange spørsmål som dukker opp knyttet til avviklingen av alt avdøde etterlot seg. Spørsmålene kan for eksempel være om du har rett til å i sitte i uskifte, hvem som er arvinger, hvordan arven skal fordeles, om dere vil ordne arveoppgjøret selv eller om dere ønsker hjelp til dette.

VI kan bistå deg med privat arveoppgjør. Vi skaffer oversikt over dødsboets verdier og forpliktelser, hvem som er arvinger og hvordan arven skal fordeles.